КОВИД-19-ийн вакцин үр тогтоолтод сөрөг нөлөөтэй-НОТЛОГДООГҮЙ

Товч агуулга

Судалгааны хамрах хүрээ маш бага, зөвхөн эр бэлгийн эсийн доноруудад хийсэн бөгөөд энэ нь нийт эрчүүдийг төлөөлөх боломжгүй.

Pfizer вакцин эмэгтэйн үр хөврөлийн амьдрах чадвар, нөхөн үржихүй, өндгөвч, умайн ямар нэгэн үзүүлэлт, үр хөврөл, ургийн болон төрсний дараах үеийн эсэн мэнд үлдэх, өсөлт, бие бялдрын хөгжил, мэдрэлийн үйл ажиллагааны хөгжилд ямар ч нөлөө үзүүлээгүй болохыг тогтоосон.

КОВИД-19-ийн вакцин нь хүмүүсийн нөхөн үржихүйд сөрөг нөлөөлдөг гэх ямар ч шалтгаан байхгүй.Exposé нэртэй сайт 2022.06.26-нд “КОВИД-19 вакцинжуулалт нь үргүйдэл, үхэлд хүргэдгийг шинэ судалгаа болон Pfizer-ийн баримт бичгүүд нотоллоо” гэсэн гарчигтай мэдээллийг нийтэлжээ.

Уг мэдээллийг Fullfact-ийн баримт нягтлагчид шалган бодит мэдээллийг хүргэсэн байна.

Factcheck:

Exposé нь янз бүрийн эх сурвалжаас авсан мэдээллүүдийг ашиглан КОВИД-19-ийн вакциныг хортой мэт харагдуулах замаар буруу тайлбарласан хэмээн баримт нягтлагчид үзсэн байна.

Өмнө нь энэ талаар удаа дараа мэдээлж байсанчлан вакцинууд үр тогтооход сөргөөр нөлөөлж, үргүйдэлд хүргэдэг гэсэн нотолгоо одоогоор алга.

Уг мэдээлэлд дараах дөрвөн эх сурвалжийг ашиглажээ. Үүнд

Эдгээрийг нэг бүрчлэн нягталж байна.

Эр бэлгийн эсийн чанар

Exposé-ийн бичсэнээр “КОВИД-19-ийн вакцинжуулалт нь эрчүүдийн үр тогтоох чадварт сөрөг нөлөөлөх замаар хүн амыг цөөрөхөд хүргэнэ. Учир нь нэр хүндтэй эмч, эрдэмтэд КОВИД-19-ийн вакцинжуулалт нь эр бэлгийн эсийн тоог бууруулдаг болохыг олж тогтоосон” гэжээ.

Энэ нь 37 донорт хийсэн Израил улсын судалгаатай холбоотой мэдээлэл бөгөөд өмнө нь энэ талаар нягталж байжээ.

Эрчүүдийн эр бэлгийн эсийг судлахад вакцин хийлгэсэн тухайн сардаа өмнөхөөсөө спермийн тоо цөөн бөгөөд хөдөлгөөн нь бага байсан аж. Гэсэн хэдий ч судалгааны хамрах хүрээ маш бага, зөвхөн эр бэлгийн эсийн доноруудад хийсэн бөгөөд энэ нь нийт эрчүүдийг төлөөлөх боломжгүй байна. Түүнээс гадна судалгаанд “урт хугацааны төлөв сайн хэвээр байна” гээд вакцин аюулгүй гэсэн үг болохыг тайлбарлажээ. Бусад судалгаагаар Pfizer вакцин нь эр бэлгийн эсийн чанарт ямар нэгэн нөлөө үзүүлээгүй байна.

Харханд хийсэн липидийн жижиг хэсгүүд

Харханд хийсэн судалгаагаар вакцин нь өндгөвч рүү “дайрснаар” эмэгтэйчүүдийн үр тогтох чадварт нөлөөлнө хэмээн Expose бичжээ. Гэвч энэ нь ХУДАЛ мэдээлэл ажээ. Учир нь уг судалгаагаар КОВИД-19-ийн болон эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх вакцины нөлөөг судлаагүй байна. Харин хархнуудад липидийн нано бөөмс болон мРНХ-ийг тарих тухай байжээ. мРНХ нь дангаараа вакцин биш гэдгийг олон нийт мэдэж байгаа.

Судалгаагаар эм хархны өндгөвч дэх липидийн нано бөөмсийн концентрац цаг хугацаа өнгөрөх тусам нэмэгдэж байгааг тогтоосон боловч энэ нь Exposé сэтгүүлд дурдсанчлан өндгөвч рүү “довтолж байна” гэсэн үг биш ажээ. Түүнчлэн судлаачид хархны нөхөн үржих чадварт тарилгын үзүүлэх нөлөөг судлаагүй юм байна.

Exposé-д дурдаагүй ч өөр нэг судалгаагаар эм хархны үржилд Pfizer вакцины нөлөөллийг судалжээ. “Вакцин нь эмэгтэйн үр хөврөлийн амьдрах чадвар, нөхөн үржихүй, өндгөвч, умайн ямар нэгэн үзүүлэлт, үр хөврөл, ургийн болон төрсний дараах үеийн эсэн мэнд үлдэх, өсөлт, бие бялдрын хөгжил, мэдрэлийн үйл ажиллагааны хөгжилд ямар ч нөлөө үзүүлээгүй” болохыг тогтоосон байдаг.

Шотландын мэдээлэл

Exposé сайт “Pfizer вакцины “үр дагавар” нь Шотландад өндгөвчний хорт хавдрын түвшингээс харагдаж байна” хэмээн мэдээллийг гуйвуулжээ.

Тус сайтын эш татсан Шотландын Нийгмийн эрүүл мэндийн талаарх дата мэдээллээр тус улсад 2021.12.27-ныг хүртэлх тухайн жилийн байдлаар өндгөвчний хорт хавдраар оношлогдсон 323 хүн байсан нь 2019 оны мөн үеийн 290, 2020 онд 252 байсантай харьцуулахад өндөр үзүүлэлт болохыг дурджээ.

Блогт мөн 2021.09 сар, 2022.03 сард Шотландад нярайн эндэгдэл “хяналтын хязгаар”-аас богино хугацаанд давсан тухай ижил эх сурвалжаас авсан мэдээллийг иш татсан байна. “Хяналтын хязгаар” гэдэг нь мэргэжилтнүүдийн хувьд “Үр дүн нь санаанд оромгүй бага эсвэл өндөр байх ба нэмэлт судалгаа шаардлагатай үед” шийдвэр гаргахад тусалдаг үзүүлэлт аж.

Энэ нь өгөгдлийг өөрийн дураар түүвэрлэсэн мэт ойлголт төрүүлж байгаа юм. Учир нь тус улсад зарим хорт хавдар нэмэгдсэн бол заримынх нь буурсан үзүүлэлттэй байгаа юм.

Хэдийгээр нярайн эндэгдэл гарсан ч амьгүй төрөлт, нярайн эндэгдэл ерөнхийдөө хяналтын хязгаарыг зөрчөөгүй байна. Шотландын Нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлснээр амьгүй төрөлт, нярайн эндэгдэл Шотландад харьцангуй ховор тохиолддог ажээ.

Эх, ургийн анагаах ухааны мэргэжилтэн, доктор Сара Сток BBC-д “КОВИД-ын вакцин нь үүнийн хүчин зүйл биш” гэж хэлсэн байна.

Өөрөөр хэлбэл, эдгээр тоог вакцинжуулалтын “үр дагавар” гэж үзэх ямар ч шалтгаан байхгүй юм.

Сөрөг үйл явдлууд

“Pfizer-ийн нууц баримт бичгүүдээс олдсон нэмэлт нотлох баримтууд нь Шотландад нярайн нас баралтын түвшин өндөр байгаа шалтгаан нь КОВИД-19 вакцинжуулалтаас үүдсэн байж болзошгүйг харуулж байна” хэмээн Exposé нийтлэлийнхээ төгсгөлд бичжээ.

Энэ нь ч мөн худал байна.

Pfizer-ын вакцин хийлгэсний дараа гарсан сөрөг үйл явдлын дүн шинжилгээг харуулсан баримт бичигт үндэслэсэн ийн бичжээ.

“Гаж нөлөөний тайлан (AERs) хуримтлагдсан нь тухайн эмээс үүдэлтэй гэдгийг илтгэх албагүй. Харин энэ үйл явдал нь суурь өвчин эсвэл өмнөх өвчний түүх, дагалдах эм зэрэг бусад хүчин зүйлээс шалтгаалж болно” уг баримт бичиг нь өөрөө тайлбарласан байгаа юм.

Вакцин нь нөхөн үржихүйд сөрөг нөлөөгүй

КОВИД-19-ийн вакцин нь хүмүүсийн нөхөн үржихүйд сөрөг нөлөөлдөг гэх ямар ч шалтгаан байхгүй бөгөөд үүнийг баталгаажуулах хэд хэдэн шалтгаан байна.

Хатан хааны Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч нарын коллеж “Одоогийн вакцинууд эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэх биологийн үндэслэлтэй механизм байдаггүй” хэмээн тайлбарлажээ.

Эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний зохицуулах агентлаг “КОВИД-19-ийн вакцин нь нөхөн үржихүй болон таны хүүхэд төрүүлэх чадварт нөлөөлнө гэсэн нотлох баримт байхгүй” хэмээн мөн хэлсэн байна.

Иймд дээрх нийтлэл бүхэлдээ худал, олон нийтийг ТӨӨРӨГДҮҮЛСЭН байна.

Эх сурвалжууд:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/andr.13209

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/reissue_5.3.6-postmarketing-experience.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/andr.13209

https://fullfact.org/health/male-fertility-pfizer-depopulation/

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/five-things-you-need-know-about-mrna-vaccine-safety

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/#:~:text=help%20us%20decide%20when%20values%20are%20unexpectedly%20low%20or%20high%20and%20require%20further%20investigation

https://scotland.shinyapps.io/phs-covid-wider-impact/

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2022/03/125742_S1_M4_4223_185350.pdf#page=9

https://www.rcog.org.uk/guidance/coronavirus-covid-19-pregnancy-and-women-s-health/vaccination/covid-19-vaccines-pregnancy-and-breastfeeding-faqs/

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#analysis-of-data:~:text=The%20menstrual%20changes%20reported%20are%20mostly%20transient%20in%20nature.%20There%20is%20no%20evidence%20to%20suggest%20that%20COVID%2D19%20vaccines%20will%20affect%20fertility%20and%20your%20ability%20to%20have%20children.

Төстэй мэдээлэл

Товч агуулга Соёлын яам сүүлийн нэг сарын хугацаанд бүс нутгийн болон олон улсын чанартай ямар нэг арга хэмжээнд оролцоогүй. Ялангуяа, Итали улсад болсон “Дорно дахин” фестивальд Соёлын яам ямар нэг хэмжээгээр оролцоогүй. Бичлэгт гарсан монгол гэр нь “Фестивал Дэ Ориенте” (Festival Dell Orienti) компани өөрийн хөрөнгөөр худалдан авсан гэр бөгөөд тус компани монгол гэрийг нэгэнт […]

“ПСР бол аливаа халдварт өвчин оношлодог багаж биш. Нобелын шагналт доктор Карл Маллис” гэсэн постыг Zanaa Jurmed гэх фэйсбүүк хаягаас нийтэлжээ. Уг мэдээллийг нягталлаа. Нобелын шагналт доктор Карл Маллис FactCheck: Нобелын шагналт Карл Маллис гэх эрдэмтний талаар илэрц Google-ээр олдсонгүй. Харин Кэри Б. Маллис хэмээн эрдэмтний талаар мэдээллүүд байна. Биохимич Кэри Б. Маллис нь 1993 […]

Цар тахлын энэ хүнд үед Монголд төдийгүй дэлхий

КОВИД-19 халдварын тархалт нэмэгдсээр байгаа ч өнгөрсөн таван сарын хугацаанд вакцины нэмэлт тунд хамрагдах шаардлагатай буюу 18-аас дээш насны иргэдийн 51 хувь нь гурав дахь тундаа хамрагдаад байна. Энэ нь иргэдийн дунд үүсээд байгаа КОВИД-19-ийн эсрэг вакцины талаарх эргэлзээтэй холбоотой байна. Тиймээс иргэдээс ирсэн түгээмэл асуултын нягталсан хариултуудыг хүргэж байна. Асуулт 1. Өмнө нь 2 […]

Товч агуулга Судалгааны үеэрх миокардит өвчний тохиолдлууд нь COVID-19 вакцинаас шалтгаалсан гэсэн баттай баримт, тодорхой нотолгоо байхгүй. Миокардитаар нас барсан гэж мэдээлсэн өвчтөнүүдийн уушгины болон судасны шинж тэмдгүүд нь зарим тохиолдолд атеросклероз, уушгины бөглөрөлтэй ижил шинж тэмдэгтэй байсан. Вакцин хийлгэснээс үүдэлтэй зүрхний эрсдэл нь COVID-19-ийн халдвар туссанаас бага байна. Цэнд-Аюуш Гүнбилиг гэх фэйсбүүк хэрэглэгч 2022.12.10-ны […]

Өөр мэдээ олдсонгүй.

Хандив

FactCheck.mn сайт нь бие даасан, хараат бус редакц бөгөөд бид сурталчилгаа олгогчдод биш, иргэдэд үйлчилдэг. Бид аливаа компани, улстөрч, засгийн газрын нөлөөнд автахгүй, зөвхөн олон нийтийн эрх ашгийн төлөө ажиллана.

Гэвч нягтлан шалгах ажил нь цаг, мөнгө, шаргуу хөдөлмөр шаарддаг билээ.

Иймд, манай редакц хараат бус байдлаа хадгалж, илүү хүчтэй болоход таны дэмжлэг чухал юм!

Та бидний үйл ажиллагааг дэмжиж байвал ХАС БАНК 5001984178 ЭССТ НҮТББ дансаар хандив өгөх боломжтой. Гүйлгээний утган дээрээ ХАНДИВ гэдгээ тодорхой бичээрэй. Хүсвэл нэр, холбогдох утасны дугаар зэрэг хувийн мэдээллээ оруулж болно.

Биднийг дэмжсэн танд маш их баярлалаа.

Мэдээлэл хайх