Pfizer вакцин дэлхийн хүн амыг устгах төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан – ХУДАЛ

Товч агуулга Pfizer вакцин хийлгэсний дараа үрийн шингэний чанарын зарим үзүүлэлт түр хугацаагаар буурсан нь судалгаагаар тогтоогдсон ч энэ нь нөхөн үржихүйд удаан хугацааны нөлөө үзүүлж байгааг нотлох баримт биш. Бусад судалгаагаар Pfizer вакцин үрийн шингэний чанарт ямар ч нөлөө үзүүлээгүй байна.  Вакцин нь эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйд хор хөнөөл учруулдаг гэсэн нотолгоо байхгүй байна. “…Pfizer-ийн … Pfizer вакцин дэлхийн хүн амыг устгах төлөвлөгөөний нэг хэсэг байсан – ХУДАЛ-г үргэлжлүүлэн уншина уу