КОВИД-19-ийн вакцин үр тогтоолтод сөрөг нөлөөтэй-НОТЛОГДООГҮЙ

Товч агуулга Судалгааны хамрах хүрээ маш бага, зөвхөн эр бэлгийн эсийн доноруудад хийсэн бөгөөд энэ нь нийт эрчүүдийг төлөөлөх боломжгүй. Pfizer вакцин эмэгтэйн үр хөврөлийн амьдрах чадвар, нөхөн үржихүй, өндгөвч, умайн ямар нэгэн үзүүлэлт, үр хөврөл, ургийн болон төрсний дараах үеийн эсэн мэнд үлдэх, өсөлт, бие бялдрын хөгжил, мэдрэлийн үйл ажиллагааны хөгжилд ямар ч нөлөө … КОВИД-19-ийн вакцин үр тогтоолтод сөрөг нөлөөтэй-НОТЛОГДООГҮЙ-г үргэлжлүүлэн уншина уу